Obowiązek informacyjny RODO

KLAUZULA, DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ORAZ POUFNOŚCI, PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, W CELU PROWADZENIA KOMUNIKACJI


Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) jest: Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska. Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska jest reprezentowana przez: Kinga Kulpińska, z siedzibą w/przy: Dziewoklucz 1, 64-840 Budzyń, NIP: 7631739586. Dane kontaktowe: sklep@miodbezsciemy.pl.

Odbiorca danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy firmy: Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska zawarł(a) umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Dobrowolność przetwarzania oraz cele przetwarzania: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Dane zbierane są w celu dokonania komunikacji z Panią/Panem, ale ponadto również w następujących celach:

a. w celu prawidłowego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej https://miodbezsciemy.pl  
 
b. w celu sprawnej i komfortowej realizacji zamówienia  
 
c. w celu realizacji prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym  
 
d. w celu realizacji bezpośredniego kontaktu z klientem przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub innych narzędzi komunikacji.  
 
e. w celu świadczenia usługi newsletter  
 
f. w celu promowania oferty sklepu internetowego

Okres przetwarzania: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, do której prowadzona jest niniejsza konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Prawa dotyczące przetwarzanych danych: Ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wnoszenia prośby o ich usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania, ich przenoszenie do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Polityka prywatności: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy: Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska zostały określone w Polityce prywatności, która znajduje się na następującej stronie internetowej: https://miodbezsciemy.pl/polityka-prywatnosci.

Klauzula poufności: informacje zawarte w niniejszym e-mailu (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie do przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jest Pani/Pan osobą, która miała otrzymać niniejszego e-maila, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie oraz skasowanie niniejszego e-maila (wraz z załącznikami). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści niniejszego e-maila (oraz załączników) osobom trzecim, jak i sporządzanie jego kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.


______________________

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane również RODO.